Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Νοητική υστέρηση  (Ψυχανθός) 

είναι η νοητική λειτουργία σημαντικά κάτω
από το μέσο όρο σε άτομο που έχει υποβληθεί σε τεστ νοημοσύνης και συνυπάρχουν
ελλείμματα ή έκπτωση παρούσας προσαρμοστικής λειτουργίας σε τουλάχιστον δύο από
τις ακόλουθες περιοχές: επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση, διαβίωση στο σπίτι,
κοινωνικές / προσωπικές δεξιότητες, χρήση των κοινωνικών πηγών, αυτονομία,
λειτουργικές κοινωνικές δεξιότητες, εργασία, ελεύθερος χρόνος, υγεία και ασφάλεια.
Τα αίτια της νοητικής υστέρησης πολλές φορές δεν είναι γνωστά, 30-40% είναι άγνωστης αιτιολογίας. Τα αίτια μπορεί να είναι προγεννητικά, περιγεννητικά ή μεταγεννητικά.
Τομείς προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση παιδιών με ν.υ.
Ανάπτυξη της κοινωνικότητας
Ανάπτυξη της συνεργασίας
Καλλιέργεια της συναισθηματικής οργάνωσης
Ανάπτυξη βασικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών
Ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης
Εξοικείωση με την τεχνολογία και τους Η/Υ
Προ-επαγγελματική εκπαίδευση

Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται
Πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση
Προτεραιότητα στο προφορικό λόγο
Οργανωμένη διδασκαλία και διαρθρωμένη σε προοδευτικά επίπεδα
δυσκολίας
Στόχος η γενίκευση και η μεταφορά της γνώσης
Βιωματική μάθηση
Χρήση ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας (όχι με έναν μόνο μαθητευόμενο)
Δημιουργία κινήτρων
Ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
(προγραμματισμός, έλεγχος, αξιολόγηση)

Τα παιδιά με ε.ν.υ. μπορεί να φτάσουν σε αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση
με την κατάλληλη βοήθεια.
http://www.psychanthos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου